Мисия

Прогресивното училище има за цел да изгражда свободни и отговорни личности, способни самостоятелно да определят смислите на живота си, притежаващи знания, умения и нагласи да ги реализират заедно.

New School Model

Нов модел училище

Училище, което се идентифицира и развива като учеща общност, която следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на изследване на света. Процес на активно учене, в чиято основа са ценностите за солидарност, равенство, включване и сътрудничество

School Environment

Учебна среда

Чрез организацията си формира стимулираща образователна среда, която предлага богат избор от материални и нематериални ресурси за насърчаване на откривателството у детето в училището и извън него. Създава условия за социална и емоционална зрялост на личността и нейното физическо, психическо и социално благополучие.

Pyp

Изследователска програма - PYP

Предизвикателна учебна програма, основана на взаимната свързаност на учебното съдържание по различните предмети с фокус върху IB PYP трансдисциплинарния модел, който позволява на ученика да прави връзки между различните учебни дисциплини, да открива начини да свързва отделните учебни предмети и в резултат да прилага наученото в реални житейски ситуации.

Новини

Събития

Мнения на родители за нас

Какво ви накара да изберете Прогресивно училище 1?

Търсехме нещо различно за дъщеря си. Училище, ориентирано към детето, към неговата индивидуалност, към това…още

Още първия път, когато чух Явор Джонев в публична лекция, разбрах: „Има още някой, който…още

Много ни повлия и фактът, че и наши приятели ще запишат детето си в НПУ1.…още

Защото всяко дете е добре дошло! Защото вярвам, че децата ни ще бъдат учени и…още

Обещанието за изслушване, подкрепа и свобода.

Основното е в подхода към образователния процес и към децата. Мисията и профила на ученика…още

Защото идеите за обучението на децата съвпадат в много голяма степен с моите собствени виждания…още

Първоначално се заинтересувахме от системата Jump Math и запознавайки се отблизо, се убедихме в добрите…още

Форма на обучение, различна от общоприетата; алтернативни методи и подходи; съчетание на повече практика с…още

Правейки избор да живеем в България, за мен е важно да съм част от инициативи,…още

Споделяме идеите и ценностите, заявени от НПУ, и се надяваме да съумеете да ги съблюдавате…още

Избрахме НПУ заради възможността дъщеря ни да получи едновременно българска диплома и качествено образование по…още

IB diploma, recognized by world universities; transparent overview of school expenditures; non-profit organization; parents are…още

Без да са аранжирани по важност: Активно участие на родителите в решенията Прозрачен модел на…още

Харесвам иновативните подходи в обучението на деца. Бих искал моите деца да имат достъп до…още

Представените от ИПО принципи, които ще залегнат в основата на образователния подход: Развитие на мисленето…още

Вярвам, че учителите в НПУ 1 осъзнават предизвикателствата, които стоят пред децата в глобалния свят…още

Идеята и желанието за „различно“ обучение, за всестранно развитие на детето и целта да се…още

Страстта и голямото желание, с което ИПО и НПУ1 се отнасят към образованието на децата.…още

Това, което ни привлече в НПУ1, е предлагането на нов модел на образователен процес, който…още